1
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
2
4
5
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
7
הוצא לאור ב 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
8
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.ijggc.2011.07.011
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
9
הוצא לאור ב 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.020
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
10
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.556
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
11