1
2
5
6
הוצא לאור ב 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.020
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
7
הוצא לאור ב 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.004
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
9
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
10
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
11
12
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
13
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2009
conference paper or compendium article seminal paper