1
Τόπος έκδοσης 2006
journal article seminal paper
2
3
4
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
5
6
7
8
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
9
Τόπος έκδοσης 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
10
11
12
13
14
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.556
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
15
16
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2009
conference paper or compendium article seminal paper
17
Τόπος έκδοσης 2005
doi: 10.1016/B978-008044704-9/50147-6
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online