1
הוצא לאור ב 2012
doi: 10.1016/j.ijggc.2012.04.012
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
2
3
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.634
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
4
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.286
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
5
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.294
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
6
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.742
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
7
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.734
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
8
הוצא לאור ב 2012
doi: 10.1016/j.egypro.2013.06.667
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online