1
Τόπος έκδοσης 2012
doi: 10.1016/j.ijggc.2012.04.012
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
2
3
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.634
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
4
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.286
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
5
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.294
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
6
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.742
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
7
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.734
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
8
Τόπος έκδοσης 2012
doi: 10.1016/j.egypro.2013.06.667
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online