1
2
5
7
הוצא לאור ב 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
10
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
11
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.091
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
12
מאת Frailey, S.M.
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.048
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
13
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online