1
Τόπος έκδοσης 2006
journal article seminal paper
2
3
4
5
6
7
Τόπος έκδοσης 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
8
9
10
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
11
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.091
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
12
ανά Frailey, S.M.
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.048
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
13
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online