1
3
5
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
6
8
9
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
10
הוצא לאור ב 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
13
14
הוצא לאור ב 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.004
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
15
18
19
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
20