1
2
3
4
5
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
6
7
8
9
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
10
Τόπος έκδοσης 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
11
12
13
14
Τόπος έκδοσης 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.004
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
15
16
17
18
19
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
20