1
2
3
Τόπος έκδοσης 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
4
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.ijggc.2011.07.011
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
5
7
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.134
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
8
ανά Frailey, S.M.
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.048
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
9
10
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.343
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
11
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2009
conference paper or compendium article seminal paper