1
4
5
6
7
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.346
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
8
9
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
11
13
14
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.004
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
15
16
18
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
19
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.665
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
20
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online