1
2
3
4
5
6
7
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.346
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
8
9
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
11
12
13
14
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.004
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
15
16
17
18
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
19
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.665
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
20
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online