1
2
3
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
4
6
7
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
8
הוצא לאור ב 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
9
12
13
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2009
conference paper or compendium article seminal paper
14
הוצא לאור ב 2005
doi: 10.1016/B978-008044704-9/50147-6
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online