1
2
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Polni tekst
journal article seminal paper online
3
4
5
6
7
izdano v 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.134
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
8
izdano v 2005
doi: 10.1016/B978-008044704-9/50147-6
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online