1
Τόπος έκδοσης 2006
journal article seminal paper
2
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
3
4
Τόπος έκδοσης 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
5
Τόπος έκδοσης 2010
doi: 10.1016/j.ijggc.2009.11.002
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
6
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.ijggc.2011.07.011
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
7
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.134
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
8
Τόπος έκδοσης 2005
doi: 10.1016/B978-008044704-9/50147-6
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online