1
2
5
7
9
Publicado en 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Ligazón do recurso
journal article seminal paper online
10
12
13
Publicado en 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Ligazón do recurso
journal article seminal paper online
14
15
20
Publicado en 2012
doi: 10.1016/j.ijggc.2012.04.012
Ligazón do recurso
journal article seminal paper online