1
2
3
4
5
6
7
8
9
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
10
11
12
13
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
14
15
Τόπος έκδοσης 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
16
17
18
19
20
Τόπος έκδοσης 2012
doi: 10.1016/j.ijggc.2012.04.012
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online