1
2
3
6
8
10
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Polni tekst
journal article seminal paper online
11
13
14
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Polni tekst
journal article seminal paper online
15
16
20