1
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Polni tekst
journal article seminal paper online
2
izdano v 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.020
Polni tekst
journal article seminal paper online
4
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
5
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
6
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
7
8
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online