1
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
2
הוצא לאור ב 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.020
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
3
4
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
5
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
6
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
7
8
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online