1
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1451
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
2
Τόπος έκδοσης 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2015.12.020
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
3
4
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
5
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
6
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
7
8
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online