1
2
3
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
4
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.742
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
5
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.665
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
6
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
7
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
8
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.556
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
9
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.814
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
10
11
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.734
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
12
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
13
14
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.424
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
15
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.343
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
16
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.803
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
17
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
18
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.417
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online