1
Τόπος έκδοσης 2006
journal article seminal paper
2
3
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
4
Τόπος έκδοσης 2018
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
5
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.091
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
6
7
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.029
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
8
ανά Frailey, S.M.
Τόπος έκδοσης 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.048
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
9
10
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.814
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online