1
2
3
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Polni tekst
journal article seminal paper online
4
6
7
izdano v 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.346
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
8
izdano v 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.294
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
9
izdano v 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.029
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
10
11
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.665
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
12
13
izdano v 2005
doi: 10.1016/B978-008044704-9/50147-6
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online