1
2
3
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
4
6
7
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.346
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
8
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.294
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
9
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.029
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
10
11
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.665
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
12
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2009
conference paper or compendium article seminal paper
13
הוצא לאור ב 2005
doi: 10.1016/B978-008044704-9/50147-6
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online