2
6
7
מאת Smith, V.
הוצא לאור ב 2013
monograph
9
10
12
13
15
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
16
הוצא לאור ב 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online