1
2
3
4
5
6
7
ανά Smith, V.
Τόπος έκδοσης 2013
monograph
8
9
10
11
12
13
14
15
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
16
Τόπος έκδοσης 2017
doi: 10.1306/eg.0206171600817004
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online