1
ανά Finley, R.
Τόπος έκδοσης 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article online
2
3
4
5
6
Τόπος έκδοσης 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2016.01.014
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article online
7
8
9
10
11
12
13
ανά Shelander, D.
Τόπος έκδοσης 2013
monograph
14
15
16
17
18
19
20