1
2
ανά Finley, R.
Τόπος έκδοσης 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article online
3
4
5
6
8
9
10
11
12
Τόπος έκδοσης 2012
monograph
14
15
ανά Will, R.
Τόπος έκδοσης 2013
monograph
16
ανά Shelander, D.
Τόπος έκδοσης 2013
monograph
17
18
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2006
technical report
19
20