1
7
14
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Polni tekst
journal article seminal paper online
15
16
izdano v 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
17
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
18
19
izdano v 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
20