1
מאת Finley, R.
הוצא לאור ב 2009
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article online
3
6
7
8
14
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
15
16
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
17
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
18
19
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
20
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2009
conference paper or compendium article seminal paper