3
7
10
17
18
מאת Finley, R.J.
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
קבל טקסט מלא
journal article seminal paper online
19
20
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online