1
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ανά Finley, R.J.
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article seminal paper online
19
20
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online