1
מאת Finley, R.
הוצא לאור ב 2009
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article online
5
הוצא לאור ב 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2016.01.014
קבל טקסט מלא
journal article online
10
12
13
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online