1
ανά Finley, R.
Τόπος έκδοσης 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article online
2
3
4
5
Τόπος έκδοσης 2016
doi: 10.1016/j.ijggc.2016.01.014
Λήψη πλήρους κειμένου
journal article online
6
7
8
9
10
11
12
13
Τόπος έκδοσης 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online