2
3
izdano v 2014
doi: 10.1002/ghg.1433
Polni tekst
journal article seminal paper online
4
5
6
9
10
11
12
izdano v 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.346
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
13
14
izdano v 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
16
19
izdano v 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.004
Polni tekst
conference paper or compendium article seminal paper online
20