1
Τόπος έκδοσης 2011
monograph
2
3
4
Τόπος έκδοσης 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.346
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article seminal paper online
5
6