2
6
11
12
13
הוצא לאור ב 2011
doi: 10.1016/j.egypro.2011.02.534
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
14
15
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
16
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online