1
הוצא לאור ב 2009
doi: 10.1016/j.egypro.2009.02.004
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
3
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.478
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
4
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.665
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
5
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.483
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
6
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.472
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
7
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.313
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
8
9
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.343
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
10
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.306
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online
11
הוצא לאור ב 2014
doi: 10.1016/j.egypro.2014.11.417
קבל טקסט מלא
conference paper or compendium article seminal paper online