1
ανά Finley, R.
Τόπος έκδοσης 2009
Λήψη πλήρους κειμένου
conference paper or compendium article online
2
ανά Finley, R.
Τόπος έκδοσης 2011
monograph
3
ανά Finley, R.
Τόπος έκδοσης 2012
monograph
4
5
6
7