SV-P and S-S imaging at a CO2 storage site using vertical seismic profiling data

Only compressional (P) waves are typically used to illuminate the geology of land-based carbon dioxide (CO2) storage sites because the costs associated with horizontal-force vibrators needed to emit shear (S) waves deters the use of that mode. However, S-waves are highly sensitive to frac... Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
doi: 10.1016/j.ijggc.2016.01.014
Autorzy:Klokov, A.; Hardage, B.
Głośność Tytuł:International Journal of Greenhouse Gas Control
Źródło:International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol.46, p.259-270. Publisher: Elsevier, Amsterdam, Netherlands. ISSN: 1750-5836
Data wydania:2016
Uwaga:In English. Based on Publisher-supplied data
Hasła przedmiotowe:Body waves; Carbon dioxide; Carbon sequestration; Elastic waves; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Imagery; P-waves; S-waves; Seismic methods; Seismic profiles; Seismic waves; Site exploration; Surveys; SV-waves; Vertical seismic profiles; Illinois; Macon County Illinois; United States; Decatur Illinois
Współrzędne:N393600 N400400 W0884500 W0891200
ID rekordu:2020024182
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!