Παραπομπή APA

Okwen, R., Stewart, M., & Cunningham, J.(2010). Analytical solution for estimating storage efficiency of geologic sequestration of CO<sub>2</sub>. International Journal of Greenhouse Gas Control, Vol. 4(no. 1), p.102-107. doi:10.1016/j.ijggc.2009.11.002

Παραπομπή Chicago Style

Okwen, R.T., M.T Stewart, and J.A Cunningham. "Analytical Solution for Estimating Storage Efficiency of Geologic Sequestration of CO2." International Journal of Greenhouse Gas Control Vol. 4, no. no. 1 (2010): p.102-107. doi:10.1016/j.ijggc.2009.11.002

Παραπομπή MLA

Okwen, R.T., M.T Stewart, and J.A Cunningham. "Analytical Solution for Estimating Storage Efficiency of Geologic Sequestration of CO2." International Journal of Greenhouse Gas Control Vol. 4.no. 1 (2010): p.102-107. doi:10.1016/j.ijggc.2009.11.002

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.