Investigating the deep structure of igneous basement beneath a CCS site, Illinois Basin

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
Autorzy:Smith, K.; Keach, R.W.; McBride, J.; Leetaru, H.E.
Głośność Tytuł:2017 AAPG annual convention & exhibition; abstracts volume
Źródło:Abstracts: Annual Meeting - American Association of Petroleum Geologists, Vol.2017; 2017 AAPG annual convention & exhibition, Houston, TX, April 2-5, 2017. Publisher: American Association of Petroleum Geologists and Society for Sedimentary Geology, Tulsa, OK, United States
Data wydania:2017
Uwaga:In English
Hasła przedmiotowe:Basement; Cambrian; Carbon sequestration; Clastic rocks; Extension; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Igneous rocks; Injection; Intrusions; Mount Simon Sandstone; Paleozoic; Plutons; Precambrian; Reservoir properties; Sandstone; Sedimentary rocks; Seismic methods; Seismic profiles; Seismicity; Sills; Site exploration; Stress; Surveys; Two-dimensional models; Upper Cambrian; Illinois; Illinois Basin; Macon County Illinois; United States; Decatur Illinois; Decatur Project
Współrzędne:N395025 N395025 W0885717 W0885717
ID rekordu:2019029170
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!