Visualizing Precambrian basement tectonics beneath a carbon capture and storage site, Illinois Basin

Characterization of Precambrian basement tectonics using 3D reflection seismology is critical for fully constraining the geology of a carbon capture and storage (CCS) site. Our study applied state-of-the-art visualization and attribute analysis to a 3D seismic volume of the basement complex that und... Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
doi: 10.1190/INT-2017-0116.1
Autorzy:McBride, J.H.; Keach, R.W., II; Leetaru, H.E.; Smith, K.M.
Głośność Tytuł:Interpretation (Tulsa)
Źródło:Interpretation (Tulsa), 6(2), p.T257-T270. Publisher: Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, OK, United States. ISSN: 2324-8858
Data wydania:2018
Uwaga:In English. 75 refs.; illus., incl. block diags., geol. sketch maps
Hasła przedmiotowe:Amplitude; Basement tectonics; Cambrian; Carbon dioxide; Carbon sequestration; Carbonate rocks; Characterization; Clastic rocks; Cores; Dip; Discontinuities; Eau Claire Formation; Elastic waves; Engineering properties; Epeirogeny; Faults; Flexure; Focus; Folds; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Granites; Granodiorites; Igneous rocks; Intrusions; Limestone; Mapping; Metamorphic rocks; Metasedimentary rocks; Metavolcanic rocks; Models; Mount Simon Sandstone; Observations; Paleozoic; Permeability; Plutonic rocks; Pore pressure; Precambrian; Reflection methods; Rhyolites; Sedimentary rocks; Seismic attributes; Seismic methods; Seismic profiles; Seismicity; Shale; Sills; Siltstone; Stress; Strike; Surveys; Tectonics; Three-dimensional models; Traveltime; Upper Cambrian; Velocity; Visualization; Volcanic rocks; Illinois Basin; United States; Illinois Basin-Decatur Project
Współrzędne:N394500 N400000 W0884000 W0890000
ID rekordu:2019006587
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute. Reference includes data from GeoScienceWorld, Alexandria, VA, United States, Reference includes data supplied by Society of Exploration Geophysicists
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!