New regional and 3-D seismic data give insights into deep structure of the Illinois Basin

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
Autorzy:McBride, J.H.; Leetaru, H.E.; Keach, R.W.; McBride, E.I.
Głośność Tytuł:2015 AAPG annual convention & exhibition; abstracts volume
Źródło:Abstracts: Annual Meeting - American Association of Petroleum Geologists, Vol.2015; 2015 AAPG annual convention & exhibition, Denver, CO, May 31-June 3, 2015. Publisher: American Association of Petroleum Geologists and Society for Sedimentary Geology, Tulsa, OK, United States
Data wydania:2015
Uwaga:In English. AAPG Datapages/Search and Discovery Article 216
Hasła przedmiotowe:Basins; Cambrian; Data; Faults; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Mount Simon Sandstone; Paleozoic; Petroleum; Petroleum exploration; Plate tectonics; Precambrian; Rifting; Seismic methods; Seismic profiles; Surveys; Three-dimensional models; Upper Cambrian; Well logs; Illinois Basin; United States
Współrzędne:N370000 N423000 W0873000 W0913000
ID rekordu:2018082656
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!