Geologic carbon storage at a one million tonne demonstration project; lessons learned from the Illinois Basin, Decatur Project, USA

Demonstration of geologic storage of carbon dioxide (CO2) at the near commercial-scale is essential to gaining understanding of the work flow needed to go from regional characterization to post-injection site care and closure. The Illinois Basin - Decatur Project (IBDP), located in Decatu... Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
Autorzy:Greenberg, S.E.
Głośność Tytuł:35th international geological congress; abstracts
Źródło:International Geological Congress [International Geological Congress, Abstracts = Congrès Géologique International, Résumés, Vol.35; 35th international geological congress, Cape Town, South Africa, Aug. 27-Sept. 4, 2016. Publisher:], [location varies], International
Data wydania:2016
Uwaga:In English
Hasła przedmiotowe:Cambrian; Carbon; Carbon sequestration; Clastic rocks; Contaminant plumes; Drilling; Engineering properties; Fluid injection; Monitoring; Paleozoic; Pollution; Reservoir rocks; Saline composition; Sandstone; Sedimentary rocks; Underground installations; Underground storage; Waste disposal; Illinois; Illinois Basin; Macon County Illinois; United States; Decatur Illinois; Decatur Project; Mount Simon Formation
Współrzędne:N393600 N400400 W0884500 W0891200
ID rekordu:2017049572
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute. Reference includes data supplied by International Geological Congress Organizational Committee
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!