Fine-scale structure of the Precambrian beneath the Illinois Basin

Increasing our understanding of the heterogeneity of Precambrian crust continues to be a focus for deep seismic reflection studies. High-resolution two-dimensional (2D) seismic profiles and a high-resolution 3D seismic volume, all centered on Decatur (Illinois, USA), provide new insights on the stru... Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
doi: 10.1130/GES01286.1
Autorzy:McBride, J.H.; Leetaru, H.E.; Keach, R.W., II; McBride, E.I.
Głośność Tytuł:Geosphere (Boulder, CO)
Źródło:Geosphere (Boulder, CO), 12(2), p.585-606. Publisher: Geological Society of America, Boulder, CO, United States. ISSN: 1553-040X
Data wydania:2016
Uwaga:In English. 98 refs.; illus., incl. sects., geol. sketch maps
Hasła przedmiotowe:Angular unconformities; Basement; Basin analysis; Continental crust; Correlation; Crust; Diabase; Extension tectonics; Geophysical methods; Geophysical profiles; Geophysical surveys; Igneous rocks; Plate tectonics; Plutonic rocks; Precambrian; Rifting; Seismic methods; Seismic profiles; Seismic stratigraphy; Surveys; Tectonics; Unconformities; Volume; Illinois; Illinois Basin; Macon County Illinois; Midcontinent; United States; Decatur Illinois
Współrzędne:N393600 N400400 W0884500 W0891200
ID rekordu:2016053867
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute. Reference includes data from GeoScienceWorld, Alexandria, VA, United States, Reference includes data supplied by the Geological Society of America
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!