Surface monitoring of microseismicity at the Decatur, Illinois, CO2 sequestration demonstration site

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
doi: 10.1785/0220150062
Autorzy:Kaven, J.O.; Hickman, S.H.; McGarr, A.F.; Ellsworth, W.L.
Głośność Tytuł:Seismological Research Letters
Źródło:Seismological Research Letters, 86(4), p.1096-1101. Publisher: Seismological Society of America, El Cerrito, CA, United States. ISSN: 0895-0695
Data wydania:2015
Uwaga:In English. 20 refs.; illus., incl. sketch maps
Hasła przedmiotowe:Boreholes; Cambrian; Carbon sequestration; Detection; Earthquakes; Faults; Gas storage; Microearthquakes; Monitoring; Mount Simon Sandstone; Paleozoic; Porosity; Pressure; Seismic networks; Seismicity; Shallow depth; Upper Cambrian; Volume; Illinois; Macon County Illinois; United States; Decatur Illinois
Współrzędne:N393600 N400400 W0884500 W0891200
ID rekordu:2015071675
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute. Abstract, Copyright, Seismological Society of America, Reference includes data from GeoScienceWorld, Alexandria, VA, United States
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!