An evaluation of the seal capacity and CO2 retention properties of the Eau Claire Formation (Cambrian)

The Eau Claire Formation of the midwestern United States was evaluated for its potential use as a confining unit (seal) overlying a sandstone reservoir to securely store injected CO2. This evaluation included: (1) lithofacies composition and distribution, (2) capillary entry pressure anal... Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Dostęp online: Dokumenty pełnotekstowe
doi: 10.1306/eg.05011414003
Autorzy:Lahann, R.; Rupp, J.; Medina, C.
Głośność Tytuł:Environmental Geosciences
Źródło:Environmental Geosciences, 21(3), p.83-106. Publisher: American Association of Petroleum Geologists (AAPG), Division of Environmental Geosciences, Tulsa, OK, United States. ISSN: 1075-9565
Data wydania:2014
Uwaga:In English. 50 refs.; illus., incl. sketch map
Hasła przedmiotowe:Aquifers; Cambrian; Cap rocks; Capillary pressure; Carbon dioxide; Carbon sequestration; Carbonate rocks; Clastic rocks; Computer programs; Contaminant plumes; Data processing; Dolostone; Eau Claire Formation; Failures; Ground water; Injection; Limestone; Lithofacies; Models; Mount Simon Sandstone; Paleozoic; Pollution; Porosity; Reactive transport; Sandstone; Sedimentary rocks; Shale; Siltstone; Transport; Upper Cambrian; Indiana; United States; GAMLS
Współrzędne:N374500 N414500 W0844500 W0881000
ID rekordu:2014104793
Informacje o Prawach Autorskich:GeoRef, Copyright 2020 American Geosciences Institute. Reference includes data from GeoScienceWorld, Alexandria, VA, United States, Reference includes data supplied by American Association of Petroleum Geologists
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!