Παραπομπή APA

Finley, R.(2009). An integrated carbon sequestration deployment test at Decatur, Illinois. Abstracts with Programs - Geological Society of America, Vol. 41(no. 7), p.75. https://gsa.confex.com/gsa/2009AM/webprogram/Paper161290.html

Παραπομπή Chicago Style

Finley, R. "An Integrated Carbon Sequestration Deployment Test At Decatur, Illinois." Abstracts With Programs - Geological Society of America Vol. 41, no. no. 7 (2009): p.75. https://gsa.confex.com/gsa/2009AM/webprogram/Paper161290.html

Παραπομπή MLA

Finley, R. "An Integrated Carbon Sequestration Deployment Test At Decatur, Illinois." Abstracts With Programs - Geological Society of America Vol. 41.no. 7 (2009): p.75. https://gsa.confex.com/gsa/2009AM/webprogram/Paper161290.html

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.